Bedrijfshal Udea te Veghel

Het bouw- en woonrijpmaken voor de uitbreiding van de bedrijfshal van Udea in opdracht Van der Heijden. Bij de uitvoering zijn de vrijgekomen materialen van de bovengrondse infrastructuur optimaal hergebruikt.…
Lees meer

Sloop 5 maisonnetteflats voor Standvast Wonen

Barten BV sloopt in opdracht van woningcorporatie Standvast Wonen een 5-tal maisonnetteflats. Het betreft in totaal 120 woningen en 60 garageboxen. De werkzaamheden betreffen de asbestsanering en uiteindelijk de totaalsloop.…
Lees meer

Sloop voormalige LTS te Vught

Medio 2012 heeft Gemeente Vught opdracht gegeven voor de sloop van het voormalige LTS/Maurick-college. Een beperkt deel blijft gehandhaafd; dit moet worden losgekoppeld van de te slopen opstallen. Het sloopproject…
Lees meer

Nieuwbouwwoningen te Lent

In 2012 is Barten BV in Lent actief voor de nieuwbouw van 68 woningen. Hierbij stonden het uitvoeren van het grondwerk, de aanleg van de riolering en het straatwerk centraal.…
Lees meer

Ombouw Randweg ‘s-Hertogenbosch

In opdracht van Heijmans Wegen heeft Barten BV de betonnen rijbaan, inclusief alle overige verhardingen, opgebroken. Ook de bijkomende grondwerkzaamheden en wegfunderingen behoorden tot de opdracht. Dit project is uitgevoerd…
Lees meer
Menu