Referentielijst

Projectnaam: Sloop 5 maisonetteflats Malvert Nijmegen
Periode: 2013-heden
Opdrachtgever: Standvast Wonen
Projectomschrijving: Sloopwerk 5 stuks maisonnettes flats, vooraf verwijderen asbest dmv terugschaling en stripwerk inpandig

Projectnaam: Sloop complex Ossfloor
Periode: 2013-heden
Opdrachtgever: Van Dieten Sloopwerken
Projectomschrijving: Totale sloop van kantoor met fabriekshallen met bestrating van het voormalige pand Ossfloor, inclusief

Projectnaam: Nieuwbouw DC Businesspark Siberië te Venlo
Periode: 2012- heden
Opdrachtgever: Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling
Projectomschrijving: Grondwerk funderingen, fundatie t.b.v. bedrijfsvloeren en laad-loskuilen, gehele terreinriolering inclusief pompputten en olie/ benzine afscheiders en alle terreinverhardingen

Projectnaam: Sloop LTS Brabantlaan 1 Vught
Periode: 2012-heden
Opdrachtgever: Gemeente Vught
Projectomschrijving: Sloop, asbestsanering en brandsanering van voormalig Maurick College

Projectnaam: Sloopwerk “Poort van Heusden” en Kasteeldreef 64 te Drunen
Periode: 2012-heden
Opdrachtgever: Gemeente Heusden
Projectomschrijving: Sloop van voormalige “Land van Ooit”

Projectnaam: Nieuwbouw Hofgebouw te Rosmalen
Periode: 2011 – heden
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf van der Burgt BV
Projectomschrijving: 3.500 m3 grondverzet t.b.v. nieuwbouw zorgcentrum

Projectnaam: Sloop Onder Onnes te Nijmegen
Periode: 2012 – 2013
Opdrachtgever: Giesbers Wijchen Bouw BV
Projectomschrijving: Sloop 4-laags schoolgebouw, laagbouw praktijklokalen, kantine, dependance incl. rooien omliggende terreinverharding, totaal 60.000 m3 bruto inhoud. Incl. uitvoeren bodemsanering en asbestsanering.

Projectnaam: Slopen, bouwrijp en woonrijp maken plan “Sperwerstraat” Nijmegen
Periode: 2011 – 2013
Opdrachtgever: Giesbers Wijchen Bouw BV
Projectomschrijving: Slopen bestaande opstallen (fabriek, loods, kantoor) en verwijderen bestaande verharding van 5000 m2, bouwrijp maken 20.000 m2 terrein en woonrijp maken t.b.v. nieuwbouw woningen en appartementen

Projectnaam: 33 woningen Zayazcomplex St. Janssingel te ‘s- Hertogenbosch
Periode: 2012
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Hazenberg B.V.
Projectomschrijving: Renovatiesloop woningen; in bewoonde situatie uitgevoerd

Projectnaam: Bouwrijp maken Ketelaarskampweg ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2012
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Projectomschrijving: Bouwrijp maken 10.000 m2 bouwperceel incl. bodemsanering

Projectnaam: Sloop Arriva gebouw Stationsplein 6 ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2012
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Projectomschrijving: Sloop 2-laags kantoorgebouw (750 m3)

Projectnaam: Sloop scholen Antoon der Kinderenlaan te ‘-s Hertogenbosch
Periode: 2012
Opdrachtgever: Signum Onderwijs
Projectomschrijving: Sloop 2 scholen en 1 woning, incl. asbestsanering (10.000 m3)

Projectnaam: Renovatie De Moriaan
Periode: 2011-2012
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV
Projectomschrijving: Verbouwing VVV kantoor, monumentaal pand in gebruikssituatie

Projectnaam: Renovatie zorgflat Zorgvliet/Doenrade te Breda
Periode: 2011-2012
Opdrachtgever: Moonen Onderhoud & Renovatie
Projectomschrijving: Renovatiesloop zorgflat met 166 woningen, in bewoonde situatie uitgevoerd

Projectnaam: Fase 2 Helofytenfilter Moerenburg te Tilburg
Periode: 2011 – 2012
Opdrachtgever: Bouwcombinatie Heerkens van Bavel / TBI Mobilis
Projectomschrijving: 44.000 m3 grondverzet, realiseren uitstroomconstructies/duikers

Projectnaam: Nieuwbouw bedrijfshal staalmarkt te Culemborg
Periode: 2011 – 2012
Opdrachtgever: Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen BV
Projectomschrijving: Grondwerk, riolering en straatwerk t.b.v. 2.300 m2 terreinverharding

Projectnaam: Renovatie 6 flats Klokkenlaan/Bokkelaren te ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2010-2012
Opdrachtgever: Wolter & Dros, Bouwbedrijf Hazenberg B.V.
Projectomschrijving: Renovatiesloop 6 flats; in bewoonde situatie uitgevoerd

Projectnaam: Renovatiesloop Noord-Brabants Museum (kwartier) ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2010 – 2012
Opdrachtgever: Bouwcombinatie Stam+De Koning / de Bonth van Hulten
Projectomschrijving: Complete renovatiesloop incl. asbestsanering

Projectnaam: Renovatie 144 woningen flat Salesianen te Tilburg
Periode: 2009-2010
Opdrachtgever: Moonen Onderhoud & Renovatie
Projectomschrijving: Renovatiesloop; in bewoonde situatie uitgevoerd

Projectnaam: Terreinverharding parkeerterrein Politie te Breda
Periode: 2010
Opdrachtgever: Politie Midden- en West Brabant
Projectomschrijving: Realiseren 6.500 m2 asfaltverharding incl. grond- en rioleringswerk

Projectnaam: Renovatiesloop fase 1 en 2 De Gruyter te ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2010 – 2011
Opdrachtgever: Hurks van der Linden BV
Projectomschrijving: Renovatiesloop inpandige kantoren en bedrijfshallen incl. asbestsanering (voormalige Verkadefabriek)

Projectnaam: Sloop basisschool De Masten te Maliskamp
Periode: 2009
Opdrachtgever: Signum
Projectomschrijving: Sloop 2-laags schoolgebouw (5.100 m3)

Projectnaam: Nieuwbouw de Annenborch te Rosmalen
Periode: 2009
Opdrachtgever: Woningstichting De Kleine Meijerij
Projectomschrijving: 12.000 m3 grondverzet t.b.v. nieuwbouw zorgcentrum

Projectnaam: Sloop en nieuwbouw roeivereniging De Hertog te ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2009
Opdrachtgever: Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen BV
Projectomschrijving: Slopen clubgebouw incl. bouwrijp maken: grondwerk, rioleringswerk en terreinverharding t.b.v. nieuw clubhuis

Projectnaam: Nieuwbouw Logistiek Centrum Heineken te ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2008 – 2009
Opdrachtgever: ASK Romein BV
Projectomschrijving: Grondwerk t.b.v. 60.000 m2 bedrijfsvloer, aanbrengen 16.000 m2 asfaltverharding en 2.000 m riolering

Projectnaam: Nieuwbouw busremise Arriva ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2008
Opdrachtgever: Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen BV
Projectomschrijving: Grondwerk t.b.v. nieuwbouw remise: grondwerk, riolering en straatwerk t.b.v. 5.500 m2 terreinverharding

Projectnaam: Uitbreiding sporthal De Hazelaar te Rosmalen
Periode: 2008
Opdrachtgever: Van den Bouwhuijsen
Projectomschrijving: Grond- en sloopwerkzaamheden

Projectnaam: Sloop stroopwafelfabriek Rossinistraat te Oss
Periode:
Opdrachtgever: Daelmans
Projectomschrijving:

Projectnaam: Sloop postkantoor te Rosmalen
Periode: 2009
Opdrachtgever: De kleine Meijerij
Projectomschrijving: Sloopwerkzaamheden

Projectnaam: Sloop Coopergroep ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2007 – 2008
Opdrachtgever: Heineken Nederland Supply
Projectomschrijving: Sloop 11.000 m2 bedrijfshal incl. asbestsanering

Projectnaam: Renovatiesloop Colonne 12 ‘s-Hertogenbosch
Periode:
Opdrachtgever: Heineken
Projectomschrijving:

Projectnaam: Terreininrichting Treurenburg ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2010
Opdrachtgever: Henkelman
Projectomschrijving: Grond- en straatwerkzaamheden

Projectnaam: Renovatie 8 zorgwoningen Esscheweg te Vught
Periode: 2011
Opdrachtgever: Hoedemakers
Projectomschrijving: Grond-, sloop- en straatwerkzaamheden

Projectnaam: Terreininrichtting ’t Wikveld te Empel
Periode: 2008
Opdrachtgever: Signum
Projectomschrijving: Grond- en straatwerkzaamheden

Projectnaam: Nieuwbouw rijhal en stallen te Cromvoirt
Periode: 2008
Opdrachtgever: VCG Horses
Projectomschrijving: Grond- en straatwerkzaamheden

Projectnaam: Renovatiesloopwerk t.b.v. archeologisch onderzoek Hinthamerstraat 138
Periode: 2010
Opdrachtgever: Hendrick de Keyser
Projectomschrijving: Sloopwerkzaamheden

Projectnaam: Grondwerk bedrijfspand Henkelman te ‘s-Hertogenbosch
Periode:
Opdrachtgever: Wagemakers
Projectomschrijving: Grondwerkzaamheden

Projectnaam: Handmatig slopen keet St. Josephstraat te ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2010
Opdrachtgever: Van den Bouwhuijsen
Projectomschrijving: Sloopwerkzaamheden

Projectnaam: Sloop betonvloeren gebouw 454 vliegbasis Eindhoven
Periode: 2011
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf M.P. Drijvers BV
Projectomschrijving: Slopen 3.700 m2 betonvloer incl. grondwerk t.b.v. nieuwe vloer

Projectnaam: Sloop Hoofdkantoor Heineken ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2011
Opdrachtgever: Heineken Brouwerijen
Projectomschrijving: Uitvoeren asbestsanering, sloop 5-laags kantoorgebouw (25.000 m3), sloop 5.000 m2 distributiehal, opnemen terreinverharding en bouwrijp maken perceel.

Projectnaam: Renovatie pand Pompen en Verlouw te ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2011
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV
Projectomschrijving: Renovatiesloop kantoren en bedrijfshallen incl. asbestsanering

Projectnaam: Tunnelbak en keermuur Waalwijk
Periode: 2011
Opdrachtgever: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV, regio Zuid-Midden
Projectomschrijving: Reconstructiewerkzaamheden aan bestaande tunnelbak