Bouwrijp & Woonrijp

Barten is gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken.. Met jarenlange ervaring en goed ontwikkelde kennis, is Barten in staat om innovatief te werk te gaan, met veiligheid hoog in het vaandel en waarbij milieubelasting tot een minimum wordt beperkt.

Bij het bouw- en woonrijp maken, kan altijd een beroep gedaan worden op aanvullende diensten zoals professionele bodemsanering, het aanleggen van riolering, kabels en leidingen, straatwerk en verhardingen: dus de totale inrichting van de buitenruimte..