Sloop voormalige LTS te Vught

Medio 2012 heeft Gemeente Vught opdracht gegeven voor de sloop van het voormalige LTS/Maurick-college. Een beperkt deel blijft gehandhaafd; dit moet worden losgekoppeld van de te slopen opstallen. Het sloopproject binnen de bebouwde omgeving vraagt extra aandacht om omgevingshinder te minimaliseren. De asbestsanering, een tanksanering en het verwijderen van een kelder maken onderdeel uit van deze opdracht.

Menu