Grondsanering

Bodemsanering is een bijzonder specialisme van Barten BV. Het bedrijf was al in een vroeg stadium betrokken bij projecten op het gebied van grond- en bodemsanering en specialiseerde zich in het verwijderen van chemische stoffen en asbestverontreiniging.

Bij bodemsaneringswerkzaamheden treedt Barten BV op als hoofdaannemer en laat zich voor het milieukundig deel begeleiden door een gekwalificeerd bureau. Aan de hand van grondmonsters van dit bureau vindt planning, organisatie en uitvoering van het werk plaats.