Brand- en Bedrijfsschade

Het ruimen van schade door brand en het slopen van door brand verwoeste objecten, vergt grote nauwkeurigheid. Stoffen en materialen die bij een normale sloop van tevoren kunnen worden verwijderd en gesorteerd, raken bij een brand vaak verspreid of vermengen zich. Daarnaast vindt vaak vervuiling plaats, waardoor stoffen die voorheen naar een reguliere innemer werden afgevoerd, nu naar een speciale inrichting moeten worden gebracht.

Barten BV kan opdrachtgevers in deze moeilijke omstandigheden met raad en daad bijstaan. Dat geldt ook voor andere oorzaken van bedrijfsschade, zoals vandalisme, waterschade of om het even welke andere schadeoorzaak.