Fase 2 Helofytenfilter Moerburg te Tilburg

De Bouwcombinatie Heerkens Van Bavel/Mobilis VOF was onze opdrachtgever in de periode september 2011 tot en met mei 2012. Barten BV verzorgde het totale grondwerk voor de aanleg van de 2de fase van het Helofytenveld bij de voormalige waterzuivering Tilburg-Oost. Er is 50.000m3 grond verzet, deels ‘in den natte’, er zijn dijklichamen aangelegd, een paviljoen gerealiseerd en duikerbuizen voor de koppeling tussen fase 1 en fase 2 aangelegd.

Menu