Design & Construct Distributiecentrum Siberië

Eind 2012 is Barten BV gestart met het bouwrijpmaken van het distributiecentrum Siberië te Venlo (60.000 m2) in opdracht van ‘Van der Heijden Bouw en Vastgoed’. Tot de opdracht behoren het grondwerk, de funderingen, de HWA-riolering, de DWA-riolering en de afscheidingsinstallaties. De woonrijp-fase wordt uitgevoerd medio 2013. Het buitenterrein met een oppervlakte van ca. 12.000 m2 wordt voorzien van bestrating, kolken, openbare verlichting en laadkuilen.

Menu