Sloop- en grondwerkzaamheden

Bij sloop- en grondwerkzaamheden komt in de meeste gevallen ook afvalverwerking en -scheiding kijken. De huidige milieuwetgeving eist immers dat afvalstromen waar mogelijk worden gesorteerd en hergebruikt. Barten BV beschouwt afvalverwerking daarom als een logisch vervolg op zijn werk.

Voor de start van projecten wordt bekeken naar welke inzamelaar de afvalstromen moeten worden afgevoerd, nadat deze zorgvuldig in kaart zijn gebracht. Dankzij jarenlange ervaring kan Barten BV u bij de afvoer van allerlei soorten afval behulpzaam zijn.