Over ons

Barten is specialist in bouw- en woonrijp maken, inclusief renovatiesloop en totaalsloop.

Ons totaalpakket:

  • Bouw- en woonrijp maken met als gerelateerde diensten: bodemsanering, riolering, kabels en leidingen, straatwerk en verhardingen.
  • Renovatiesloop en totaalsloop met asbestsanering en sanering van brandschade.
  • Ondersteunde diensten: grondstoffen en bouwstoffen, transport, puinrecycling, materieelverhuur en containerverhuur.

Hiermee bieden wij onze opdrachtgevers een totaalpakket van diensten aan.

Barten onderscheidt zich ook in flexibiliteit. Met eigen materieel, dat is afgestemd om te werken in de gebouwde omgeving, kunnen wij adequaat reageren op onvoorziene omstandigheden. Barten deed de afgelopen jaren veel ervaring op met vele projecten voor bedrijven, overheden en particulieren.