Aanpak

Samenwerking
In het kader van het nieuwe samenwerken in de bouw heeft Barten BV ketenintegratie hoog in het vaandel staan. Barten BV zoekt de samenwerking met marktpartijen binnen de waardeketen/supplychain. Denk aan klanten, architecten, leveranciers en partners. Barten BV wil in een pril stadium met alle partijen aan tafel en zijn kennis en ervaring in de strijd gooien om van toegevoegde waarde te zijn. Barten BV kan participeren in een volledig traject. Van ontwerp en uitvoering tot aan onderhoud. Omdat Barten BV alles in eigen hand houdt, bezit het bedrijf een unieke positie en neemt het een zelflerende rol in die de organisatie alleen maar slimmer maakt.

Duurzaamheid
De kernactiviteiten van Barten richten zich op een duurzame samenleving. Hierbij staan MVO en ‘social return’ vanzelfsprekend centraal. Om veiligheid en gezondheid te waarborgen, wordt deze aanpak ondersteund met investeringen in innovatieve technieken en processen om de milieubelasting, omgevingshinder en CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Wij streven binnen onze aanpak naar 100% hergebruik.

Proces- en productontwikkeling
Barten voert een actief beleid inzake procesontwikkeling. Barten zoekt de samenwerking met marktpartijen op in de ‘supply chain’. Niet alleen met klanten en leveranciers, maar zeker ook met adviesbureaus, ingenieursbureaus, constructeurs en architecten. Zo zitten we al in een vroeg stadium met u rond de tafel, om op basis van kennis extra toegevoegde waarde te bieden. De samenwerking met sociale werkplaatsen is hier tevens onderdeel van.

Alles in eigen hand
Daarnaast zijn we actief in diverse D(esign)-B(uild)-M(aintain)-trajecten. We streven ernaar alle disciplines in eigen hand te houden. Dit geeft ons een unieke positie en voegt kennis aan het bedrijf toe. Ook zijn we actief met het uitbouwen van specialistische diensten én met het ontwikkelen van hinderbeperkende en milieuvriendelijke uitvoeringsactiviteiten.

Kwaliteit, Arbo en Milieu
Voor Barten zijn kwaliteit en veiligheid van cruciaal belang. Barten is daarom in het bezit van de volgende certificaten:

  • ISO 9001:2000 (kwaliteit)
  • VCA** (veiligheid)
  • BRL SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen)

Onze certificaten vindt u op onze certificeringpagina.