VGM beleid

BARTEN VGM regels (sanctioneerbaar):

Ik ben in het bezit van een geldig identiteitsbewijs en VCA diploma en ik heb de toolbox hygiënisch werken bijgewoond.

Ik werk niet voordat ik een project specifieke werkinstructie heb gehad en signalerende bovenkleding.

Ik draag veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm.

Ik gebruik altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. (PBM’S)

Ik werk alleen met veilig en goedgekeurd gereedschap en materieel.

Ik draag fluorescerend retro reflecterende bovenkleding (project(fase)specifiek).

Ik draag een lange broek / overall (dus geen korte broek).

Ik ben milieubewust en ruim bouw- en sloopafval gescheiden op.

Ik voorkom lekkages van olie en brandstof, of ruim dit op en meld dit aan mijn leiding-gevende denk hierbij aan vervuiling van drinkwater.

Ik bel privé alleen in mijn pauze, zakelijk bel ik op een veilige plaats.

Ik accepteer aangesproken te worden en spreek anderen aan op (on)veilig gedrag.

Ik werk niet onder invloed van drank of drugs.

Ik zorg dat wij veilig werken, anders niet.

Ik meld onveilige situaties en handelingen direct bij mijn leidinggevende.

Ik werk niet in gebouwen als ik geen toestemming heb van de uitvoerder. Binnen de gebouwen gelden specifieke hygiënische maatregelen.

Ik houd mij aan de door de uitvoerder vertelde aanvullende maatregelen die nodig zijn als ik in een gebouw werkzaamheden moet verrichten.

BARTEN gedragsregels (aanspreekbaar):

Ik weet wat ik moet doen en ik doe dat veilig (Laatste Minuut Risico Analyse, LMRA).

Ik rook niet of alleen op speciaal aangegeven plaatsen.

Ik houd schaftruimtes, de werkplek en toegangswegen op het project schoon.

Ik laat de verlichting en verwarming niet onnodig branden.

Ik werk samen.