Diensten

In een periode waarin verandering de enige constante factor is, verandert Barten mee.

We bieden steeds een totaalpakket van diensten aan, waarmee we de bouw- en infragerelateerde werkzaamheden blijven uitvoeren. Ons eigen materieel en ondersteunende diensten (zoals leverantie grondstoffen) stellen ons in staat om de processen zelf onder controle te houden en projecten volgens de overeengekomen eisen ten aanzien van Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd uit te voeren.

Barten streeft optimale tevredenheid van zijn opdrachtgevers na. In combinatie met het nakomen van afspraken, heeft dit absolute prioriteit.

Barten streeft naar continuïteit van de onderneming. De ontwikkeling van de onderneming vindt plaats langs drie sporen:

1. Een stap meer doen voor de klant onder het motto: ‘kleine dingen maken het verschil’.
2. Het initiëren van partnerships en een intensieve samenwerking op basis van nieuwe contractvormen.
3. Uitbouwen van specialistische diensten en het verbreden van de portefeuille van opdrachtgevers.

Bouwrijp & Woonrijp

Barten is gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken.. Met jarenlange ervaring en goed ontwikkelde kennis, is Barten in staat om innovatief te werk te gaan, met…

Renovatiesloop & Totaalsloop

Renovatiesloop Barten beschikt over krachtig materieel voor vakkundig renovatiesloopwerk. Om de basis van een gebouw intact te laten, gebruiken wij moderne technieken en…

Ondersteunende diensten

Behalve alle oplossingen op het gebied van sloop en sanering, biedt Barten eveneens een aantal ondersteunende diensten om een totaalaanbieder te zijn. Denk hierbij aan…

Grondwerk

Bij grondwerk kan het bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie, maar ook om het uitgraven van een bouwput. Barten BV heeft…

Sloop

Sloopwerk vraagt bijzondere aandacht. De werkzaamheden moeten veilig verlopen: niet alleen de…

Asbestverwijdering

Lange tijd had asbest voornamelijk voordelen. Het was goedkoop, gemakkelijk te verwerken en voor vele doeleinden inzetbaar. Inmiddels kennen we…

Rioolwerken

Vroeger bestonden rioleringssystemen voornamelijk uit betonbuizen. Momenteel voeren nieuwe materialen en toepassingen de boventoon. Barten BV begon ooit met het verwijderen van verouderde rioleringen en heeft inmiddels…

Straatwerken

Betonklinkers, tegels, sierbestrating, betonplaten of asfalt, begrippen die dagelijks bij Barten BV de revue passeren. Barten BV verzorgt bestratingsprojecten voor bedrijven, overheid en particulieren. Het kan gaan om bestrating of…

Kabelwerken

Kabelwerken maken tevens deel uit van de werkzaamheden van Barten BV. Het kan daarbij gaan om het noodzakelijke graaf- en grondwerk, maar ook om de aanleg van de kabels en leidingen zelf. Barten BV werkt hierbij…

Brand- en bedrijfsschade

Het ruimen van schade door brand en het slopen van door brand verwoeste objecten, vergt grote nauwkeurigheid. Stoffen en materialen die…

Puinrecycling

De eisen met betrekking tot milieuzorg worden steeds verder aangescherpt. De wet schrijft inmiddels een stortverbod voor 97 procent van…

Sloop- en afvalverwerking

Bij sloop- en grondwerkzaamheden komt in de meeste gevallen ook afvalverwerking en -scheiding kijken. De huidige milieuwetgeving eist…

Grondsanering

Bodemsanering is een bijzonder specialisme van Barten BV. Het bedrijf was al in een vroeg stadium betrokken bij projecten op het gebied van grond- en bodemsanering en specialiseerde zich…

Verhuur

Barten BV beschikt over veel modern klein en groot materieel, waaronder diverse typen vrachtwagens, containers in verschillende groottes en grondverzetmachines. Dit materieel gebruikt…