Sloop

Veiligheidsplan
Sloopwerk vraagt bijzondere aandacht. De werkzaamheden moeten veilig verlopen: niet alleen de werknemers, maar óók omwonenden en voorbijgangers mogen geen nadelige gevolgen ondervinden van de werkzaamheden. Barten inventariseert vooraf alle risico’s en stelt een veiligheidsplan op.

Milieuvriendelijkheid
We zijn zuinig op ons milieu.  Afkomende stoffen dienen waar mogelijk gescheiden en apart afgevoerd te worden en het object moet tijdens de sloop zo weinig mogelijk stof-, geluids- en/of trillingsoverlast veroorzaken. Er kan ook sprake zijn van gevaarlijke stoffen. Voor de start van elk sloopproject inventariseert Barten of er schadelijke stoffen aanwezig zijn. Indien dat het geval is, worden deze stoffen vooraf op deskundige wijze verwijderd.

Behoud van waardevol materiaal
Verder betekent ‘verantwoord slopen’ ook aandacht voor hetgeen (eventueel) niet verloren mag gaan. Zo kan er sprake zijn van belangwekkende archeologische resten of bouwhistorisch materiaal. In sommige gevallen moeten delen bewaard blijven. Barten kan een opdrachtgever bij al deze aspecten ondersteunen en schenkt bij de werkzaamheden uiteraard de hoogste prioriteit aan veiligheid en kwaliteit.

Barten is in het bezit van het systeemcertificaat ‘veilig en milieukundig slopen BRL SVMS-007’