Maatschappelijk verantwoord

Al jaren onderschrijft Bartenbv het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de consequenties van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu, en maatschappij. Inmiddels is Bartenbv bezig met het behalen van niveau 3 op de MVO-prestatieladder. We hopen in het eerste kwartaal van 2022 deze doelstelling te hebben behaald

Bartenbv streeft op dit moment naar een zo hoog mogelijk percentage in hergebruik van de afkomende materialen. Wij scheiden alle materialen aan de bron en realiseren zo het optimale hergebruik. Producten die niet meer geschikt zijn voor hergebruik, zoals B-Hout, gips houdende producten enz. worden naar soort vanaf de bron gescheiden aangeboden voor recycling.

Voor de GWW-projecten streven wij ernaar zo efficiënt mogelijk te werken en de juiste capaciteit aan machines in te zetten. Wij nemen producten af van leveranciers die zich eveneens gecommitteerd hebben aan MVO en CO-2 reductie.

Transparant beleid voeren

Al onze inspanningen worden aan de hand van indicatiefactoren geformuleerd in een MVO-beleidsplan. Een belangrijk onderdeel van een goed werkend beleid is het regelmatig informeren van opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en medewerkers over de voortgang van het verbeterproces en hun bijdrage hieraan. Onze onderneming wil niet alleen een concurrerende prijs bieden, maar de optimale balans vinden tussen prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Dit doen wij door ons productieproces zo duurzaam mogelijk in te richten door uitstoot en emissies tegen te gaan.

Reductie van CO₂

‘Transparantie en ambitie in het aanpakken van de negatieve externe effecten van onze bedrijfsvoering’. 

Bartenbv streeft ernaar om de belasting van het klimaat zo gering mogelijk te houden.

Aan de hand van de footprint over 2020 (basisjaar) hebben wij doelstellingen opgesteld om onze CO₂-uitstoot te verminderen. Hierdoor gaan wij niet alleen schoner werken en produceren, maar de reductie leidt ook tot een efficiëntere bedrijfsvoering.

De doelstellingen zijn opgenomen in het CO₂-beleidsplan. 

Voor meer informatie zie SKAO.nl.

Relatie reductiecijfers

Vanaf eind juli 2021 zijn we begonnen met de CO2 prestatieladder. De footprint van 2021 ging alleen over de tweede helft.

Duurzaam innoveren

Onze machinisten worden in 2022 opgeleid volgens de principes van ‘het nieuwe draaien’. Deze methode zorgt voor minder nutteloze motoruren door het gebruik van een start-stop systeem en helpt machinisten met het managen van hun dieselverbruik.

Bartenbv maakt zoveel mogelijk gebruik van machines met een stage 5 motor. Alle machines rijden en draaien op CO2 Saving diesel 10+  met daarnaast nog de toevoeging AdBlue om emissies tegen te gaan.  De nieuwste machines beschikken over monitoringsystemen om onderhoud te managen. Deze moderne toepassingen stellen ons in staat om optimaal productief te blijven, terwijl wij uitstoot en emissie reduceren.

Ons personeel is of wordt begin 2022 opgeleid volgens de principes van ‘het nieuwe rijden’. Hierbij wordt er tijdig overgeschakeld, waardoor de verbrandingsmotor minder toeren maakt en leert ons personeel om hun gaspedaal te managen zodat er minder gas gegeven hoeft te worden.

De omgeving

Wij doen er alles aan om zorg te dragen voor de omgeving van de projectlocaties. Denk hierbij aan intensieve stofbestrijding en het voorkomen van trillingen en geluidsoverlast. Maar Bartenbv doet meer. Wij informeren de buurt en de directe buren bij een sloop altijd mondeling of via flyers over onze werkwijze en werktijden. Wij veroorzaken op deze manier zo min mogelijk overlast. Zo betrekken wij de buurt bij ons project. Dit resulteert in interesse in plaats van irritatie bij omwonenden. Zo hebben wij en de opdrachtgevers minder last van klachten.

Social return

Social return on investment (SROI) is onderdeel van onze bedrijfsvoering. Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons een kans om werkervaring op de doen in de praktijk. Ook zetten wij ons in om leerlingen een mogelijkheid te bieden om praktijkervaring op te doen binnen ons bedrijf. Onze directie heeft intensief contact met de instantie in de gemeente over mogelijke inzet van genoemde werknemers binnen ons bedrijf.