Puinrecycling

De eisen met betrekking tot milieuzorg worden steeds verder aangescherpt. De wet schrijft inmiddels een stortverbod voor 97 procent van alle stoffen (die bijvoorbeeld van een sloop afkomstig zijn) voor.

Barten BV streeft bij sloopprojecten naar een zo groot mogelijk hergebruik van de afkomende stoffen en bouwde de afgelopen jaren veel ervaring op met puinrecycling. Barten BV heeft de beschikking over een eigen mobiele puinbreker.