Grondwerk

Bij grondwerk kan het bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie, maar ook om het uitgraven van een bouwput. Barten BV heeft ruimschoots ervaring met grote en kleine projecten op dit vlak.

Ook bij grondwerkzaamheden speelt veiligheid een belangrijke rol. Barten BV inventariseert van tevoren de risico’s en de eventuele aanwezigheid van vervuilde grond en zorgt ervoor dat deze correct wordt afgevoerd.

Barten BV biedt desgewenst een totaalpakket en verzorgt daarbij alle voorkomende werkzaamheden, zoals saneringen, bemalingen, damwandconstructies, het trekken van palen et cetera. De medewerkers van Barten BV staan altijd garant voor een professionele benadering.