Renovatiesloop Museumkwartier ‘s-Hertogenbosch

Stam & de Koning/De Bonth van Hulten heeft Barten BV opdracht gegeven voor de renovatiesloop van het Waterstraat-complex en het paleis dat binnen het museumkwartier valt. De asbestsanering van de kruipruimten van het Watertstraat-complex was hier tevens onderdeel van. Deze binnenstedelijke sloop vroeg extra aandacht voor de beperking van omgevingshinder tot een minimum. Ook een optimale afstemming met de betrokkenen inzake aan- en afvoer van mens, materieel en bouwstoffen, was in dit project een kernactiviteit.

Menu