Asbestverwijdering

Lange tijd had asbest voornamelijk voordelen. Het was goedkoop, gemakkelijk te verwerken en voor vele doeleinden inzetbaar. Inmiddels kennen we ook de grote nadelen van asbest voor het milieu en de gezondheid. Daarom moet asbest tegenwoordig op uiterst deskundige wijze en vrij van gezondheids- en milieurisico’s verwijderd worden volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de BRL 5050.

Omdat asbest gedurende een lange periode in de meest uiteenlopende situaties is gebruikt, komt het in veel oudere bouwwerken op allerlei plaatsen voor. Barten BV heeft zich dankzij decennialange ervaring (die teruggaat tot de eerste berichten over de nadelen van asbest) gespecialiseerd in het verantwoord verwijderen.

Bij asbestwerkzaamheden treedt Barten BV op als hoofdaannemer, waarbij het daadwerkelijke verwijderen van asbest wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde onderaannemer. Daarnaast kunnen wij een opdrachtgever ook bij een eventueel vervolgtraject, zoals sloop of renovatie, bijstaan.