Jaar: 2013

In opdracht van hoofdaannemer Mobilis BV verzorgen wij het grond- en sloopwerk t.b.v. de uitbreiding van RWZI Numansdorp (Waterschap Hollandse Delta). Het volgende wordt door ons uitgevoerd: