Nieuwbouw fase 2 Distributiecentrum Siberië te Maasbree

Na de oplevering van fase 1 in 2013 zijn we dit voorjaar met hetzelfde uitvoeringsteam gestart voor de bouw van een nieuw Distributiecentrum van 38.000 m2, gelegen naast het Distributiecentrum fase 1. Wederom verzorgen wij het grondwerk i.o.v. Van der Heijden Bouw & Ontwikkeling. Als eerste hebben we het bouwperceel bouwrijp gemaakt (afgraven toplaag en verdichten van de onderlaag). Onder de betonvloer brengen wij een laag menggranulaat aan van 30 cm en voor de terreinverharding wordt 25 cm aangebracht, totaal ca 27.000 ton.

In tegenstelling tot fase 1 wordt de dakafvoer rechtstreeks op de achterliggende sloot geloosd. De terreinwaterafvoer wordt gerealiseerd middels pvc- en betonleidingen met een diameter tussen 125 en 500 mm. Totaal betreft het ca 1.300 m1. Het terreinwater wordt gereinigd middels 2 st olie- en benzineafscheiders.

De terreinverharding wordt uitgevoerd in standaard betonklinkers en H-profielen t.b.v. het vrachtverkeer. Rondom de hal worden grindstroken aangebracht. Ter plaatse van overheaddeuren en de laaddocks worden stalen buizen en betonblokken geplaatst als aanrijdbeveiliging.