Grondwerk en straatwerk Bolwerk Sint-Jan Den Bosch

Barten voert in opdracht van Laudy alle voorkomende grondwerk- en straatwerkzaamheden (inclusief grondwaterstandbeheersing) en het daarmee gepaard gaande archeologisch onderzoek uit ten behoeve van de realisatie voor het nieuwe informatiecentrum Bolwerk Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch.