Uitbreiding van RWZI Numansdorp

In opdracht van hoofdaannemer Mobilis BV verzorgen wij het grond- en sloopwerk t.b.v. de uitbreiding van RWZI Numansdorp (Waterschap Hollandse Delta). Het volgende wordt door ons uitgevoerd:

  • Slopen van de bestaande sliblagunes, ca 2300 m2
  • Slopen van ca 2 km leidingwerk
  • Slopen van het sliblaadperron
  • Renovatiesloopwerk t.p.v. het Ontvangwerk
  • Grondwerk t.b.v. de nieuwe nabezinktank, retour- en surplusslibgemaal, drijflaagput, overstortput, lavafilter, schakelruimte en terreinverharding.
  • Leveren en aanbrengen van ca 1,5 km leidingwerk met een diameter van 90 – 900 mm incl. appendages
  • Aanpassen en uitbreiden van ca 2000 m2 terreinverharding