Realisatie Renault Garage

Bij het project bij de Renault Garage aan de Zandzuigerstraat 15 in ’s-Hertogenbosch zijn we gestart met het saneren van de asbestproblematiek. Daarna zijn we gestart met sloop van de bestaande bebouwing. Het vrijgekomen puin verwerkten we tot menggranulaat dat weer gebruikt werd als fundering bij nieuwe verhardingen. We hebben bestaande en nieuwe riolering aangepast en aangelegd. De omliggende ruimte hebben we voorzien van betonklinkers en asfalt. Als laatste hebben we zorggedragen voor de beplanting van de bloembakken.

Wie: Barten Den Bosch B.V. in samenwerking met Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen BV
Wat: Realisatie autogarage
Waar: Renault Garage aan de Zandzuigerstraat 15 te ’s-Hertogenbosch
Wanneer: Januari 2019 tot januari 2020