Opruiming puin ingestort pand ‘s-Hertogenbosch

Barten heeft opdracht gekregen om het ingestorte pand aan de markt 31/33 te ’s-Hertogenbosch op te ruimen.

De materialen worden omzichtig verwijderd om geen schade te veroorzaken aan de belendingen. De vrijgekomen materialen worden gelabeld en naar een tijdelijke opslag getransporteerd waar diverse onderzoekspartijen het materiaal kunnen inspecteren.

The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (2a06:2ec0:ded1:1:0:63:514:1) violates this restriction.