Aanpassen parkeerterrein Rietveldenweg ProDelta ´s-Hertogenbosch

Op de locatie Rietveldenweg te Den Bosch van Pro Delta Real Estate hebben wij in 2017 het bestaande parkeerterrein een upgrade gegeven.
De bestaande verharding en riolering verwijderd waarna de onderbaan is aangepast naar de nieuwe situatie.
Het regenwater wordt niet naar het gemeenteriool afgevoerd maar verwerkt middels een nieuw infiltratieriool.
Naast het aanbrengen van ruim 9.000 m2 nieuwe beton klinkerverharding is ook de terreinverlichting vernieuwd.